fredag 10 december 2010

Örnkamp/ Eagle struggle

En ung kungsörn utmanar den äldre örnen om sittplatsen
och överblick över älgkadavret som ligger nedanför
En intressant händelse jag fick tillfälle fotografera för några dagar
sedan.

A young Golden eagle challenges the elder eagle for the seat and lookout point
This was an interesting opportunity I got to photograph a few days ago.


Gammal är dock äldst, den yngre örnen tvingas ner från grenen.

However the old experienced eagle has no intention of leaving
and the young eagle is soon forced off the branch.