fredag 28 januari 2011

Herre på täppan/King of the hill

Kampen fortsätter mellan den gamla kungsörnen
och den yngre.
En härlig fotoupplevelse från gårdagen./
The struggle between to Golden eagles continues.
A great experience from yesterday.

måndag 24 januari 2011

Duvhök/Goshawk


Äntligen kom den gamla duvhöken på besök,
den här säsongen senare än vanligt./

The old goshawk finally paid me a visit,
this year later than usual.
Jag gillar duvhöken som modell för porträttbilder.

Blicken!

De gula ögonen!

Dess förmåga att se kaxig ut ger tryck i bilden./
I like using the goshawk as a model for portraits.
The gaze!
The yellow eyes!
And it's ability to look very cocky gives extra weight to the picture.

lördag 15 januari 2011

-33 Celsius


Idag - 33 Celsius utanför gömslet. Kungsörnen kommer på besök på förmiddagen med frostig blick!/To day - 33 degrees Celsius outside the hide. The Golden eagle comes for a visit in the morning with a frosty look!

måndag 3 januari 2011

Kungsörn/Golden eagle

Revirörnarna som jag nu följt under många
år är mycket trogna sitt revir.
Tillsammans är de ett team som hjälps åt med
bevakning av reviret. / The territory eagles
are very stationary.
They work as a team guarding the area.


Andra kungsörnar som kommer på besök och stannar från några dagar och vissa upp till veckor,
är de som klarar av en kamp både psykiskt och fysiskt.
Här en ny kungsörn som satt sig bredvid hanen av revirörnarna, vilken inte ser med blida ögon på nykomlingen. / Unfamiliar eagles has to watch out, and make itself respected.
Here is a new eagle who has placed itself close to the territory male, wich gaze ominous
at the intruder.