onsdag 24 november 2010

Snön ligger vit på myren/ The snow lies white over the mire


En snabb men oerfaren jägare rör sig i landskapet,
korpen är en mästare på att se när faran är relevant.
Småfåglarna gömmer sig inne i skogen som ger
bästa skydd

A fast but inexperienced hunter moves through the landscape,
the raven is a true master at perception and notices when danger draws close.
The smaller birds hides deep inside the forest where they have full cover.
Skogen och myren är inbäddade i snö.
Snart träffas Bersingaberget av morgonens första solstrålar.

The forest and mire is covered with snow,
and soon Bersingamountain will face the first sunrays of morning.Nära 30 kg solrosfrö har kommit småfåglarna till godo sedan
oktober månad. Ett par domherrar låter sig väl smaka.
Nu är vi inne på andra veckan med rejäl kyla för årstiden.

Almost 30 kilos of sunflower seeds has nurtured the smaller birds since
october. A couple of Bullfinches are satisfying their hunger.
Right now we're at the second week of a really cold
for this time of the year.


Kungsörnen landar med precision.

The Golden eagle lands with striking precision.


måndag 8 november 2010

Korpen och "Rävörnen"/Raven and the "Fox eagle"

Korpen är alltid lika intressant att fotografera och studera.
Senaste dagarna som gick fick jag möjlighet till både och på
riktigt nära håll.

En av korparna får man beteckna som en riktig bråkstake
som inte kom överens med någon annan i gänget.

The raven is always euqually interesting to photograph and
study. I got the chance to this clouse up a couple of days ago.

One of the ravens could be called a real bully, and he didn´t
fit well with any of the others.

Fick även besök av "Rävörnen" som kommer på besök då
och då.
Namnet kommer sig av att den attackerar rödräv när den
får chansen.
Även korpen får se upp!

I also got a visit from the "Fox eagle" a golden eagle who
visits from now and then. The reason for he´s nickname is
that this eagle usually attacks red foxes whenever it get´s
the chance.

But the raven also have to watch out!