söndag 8 augusti 2010

Nya fotogluggar i örngömslet/ New photoholes in the eagle hide

Tre nya fotogluggar är under konstruktion, de ska vara klara till i oktober.
Örngömslet kommer nu att ha tre olika fotoriktningar, de nya gluggarna ligger
i ett lägre perspektiv än de övriga.

Här ska man bl.a. kunna fotografera rovfåglar som sitter på tänkta byten som rådjur, räv,
eller skogsfågel. Rävar som rör sig på myren, eller älg som passerar i ett höstfärgat landskap.

Landskapsbilder, med objektiv från vidvinkel till tele, med frostiga myrtallar eller ett snötyngt landskap.

Three new photoholes are under construction and slated to be finished in october.
The eaglehide will now have three different photo angles, the new holes are built in a
lower perspective than the others.

This will make close-up photographing of predator birds eating from prey such as deer, fox
and capercaillie possible. One might also get shots of red foxes and moose passing through the mire.

Landscape pictures with objective from wide angle to tele with frosty pines or a snow covered landscape.