fredag 10 december 2010

Örnkamp/ Eagle struggle

En ung kungsörn utmanar den äldre örnen om sittplatsen
och överblick över älgkadavret som ligger nedanför
En intressant händelse jag fick tillfälle fotografera för några dagar
sedan.

A young Golden eagle challenges the elder eagle for the seat and lookout point
This was an interesting opportunity I got to photograph a few days ago.


Gammal är dock äldst, den yngre örnen tvingas ner från grenen.

However the old experienced eagle has no intention of leaving
and the young eagle is soon forced off the branch.


onsdag 24 november 2010

Snön ligger vit på myren/ The snow lies white over the mire


En snabb men oerfaren jägare rör sig i landskapet,
korpen är en mästare på att se när faran är relevant.
Småfåglarna gömmer sig inne i skogen som ger
bästa skydd

A fast but inexperienced hunter moves through the landscape,
the raven is a true master at perception and notices when danger draws close.
The smaller birds hides deep inside the forest where they have full cover.
Skogen och myren är inbäddade i snö.
Snart träffas Bersingaberget av morgonens första solstrålar.

The forest and mire is covered with snow,
and soon Bersingamountain will face the first sunrays of morning.Nära 30 kg solrosfrö har kommit småfåglarna till godo sedan
oktober månad. Ett par domherrar låter sig väl smaka.
Nu är vi inne på andra veckan med rejäl kyla för årstiden.

Almost 30 kilos of sunflower seeds has nurtured the smaller birds since
october. A couple of Bullfinches are satisfying their hunger.
Right now we're at the second week of a really cold
for this time of the year.


Kungsörnen landar med precision.

The Golden eagle lands with striking precision.


måndag 8 november 2010

Korpen och "Rävörnen"/Raven and the "Fox eagle"

Korpen är alltid lika intressant att fotografera och studera.
Senaste dagarna som gick fick jag möjlighet till både och på
riktigt nära håll.

En av korparna får man beteckna som en riktig bråkstake
som inte kom överens med någon annan i gänget.

The raven is always euqually interesting to photograph and
study. I got the chance to this clouse up a couple of days ago.

One of the ravens could be called a real bully, and he didn´t
fit well with any of the others.

Fick även besök av "Rävörnen" som kommer på besök då
och då.
Namnet kommer sig av att den attackerar rödräv när den
får chansen.
Även korpen får se upp!

I also got a visit from the "Fox eagle" a golden eagle who
visits from now and then. The reason for he´s nickname is
that this eagle usually attacks red foxes whenever it get´s
the chance.

But the raven also have to watch out!

lördag 23 oktober 2010

Invigning, nya fotogluggar./The first pictures from the new photo holes.

Lyckad invigning av de nya fotogluggarna! Det blev kungsörn
i höstfärger.
The first pictures from the new photo holes was a success.
Golden eagle in autumn colours.


söndag 8 augusti 2010

Nya fotogluggar i örngömslet/ New photoholes in the eagle hide

Tre nya fotogluggar är under konstruktion, de ska vara klara till i oktober.
Örngömslet kommer nu att ha tre olika fotoriktningar, de nya gluggarna ligger
i ett lägre perspektiv än de övriga.

Här ska man bl.a. kunna fotografera rovfåglar som sitter på tänkta byten som rådjur, räv,
eller skogsfågel. Rävar som rör sig på myren, eller älg som passerar i ett höstfärgat landskap.

Landskapsbilder, med objektiv från vidvinkel till tele, med frostiga myrtallar eller ett snötyngt landskap.

Three new photoholes are under construction and slated to be finished in october.
The eaglehide will now have three different photo angles, the new holes are built in a
lower perspective than the others.

This will make close-up photographing of predator birds eating from prey such as deer, fox
and capercaillie possible. One might also get shots of red foxes and moose passing through the mire.

Landscape pictures with objective from wide angle to tele with frosty pines or a snow covered landscape.måndag 14 juni 2010

Kungsörnens dödliga vapen/ The golden eagle's deadly weapon


Kungsörnens dödliga vapen är inte näbben utan klorna, som
den trycker in in i bytet med hjälp av senor i de kraftiga
fötterna. Klorna är liksom fjädrarna och näbben uppbyggda av
keratin, ett protein som även våra hårstrån och naglar består av.
Örnen besitter en nästan otrolig styrka i förhållande till sin
Storlek.
Den har jag själv fått prov på vid närbildsfotografering från gömsle
uppe bland trädtopparna.
På en utbyggnad i form av träramp hade jag satt fast ett köttstycke.
Då den första kungsörnen i full fart attackerade lockbetet för att med
klorna slita bytet till sig uppstod något som i det närmaste kan liknas med
en jordbävning. Hela gömslet skakade och vajade när örnen använde
rampen som trampolin i sina målmedvetna försök att få loss köttet.
Man kan lätt tänka sig vilken chock som omedelbart drabbar ett
bytesdjur, utsatt för ett sådant våldsamt angrepp, genomborrat av
uppsättning vassa och starka klor som bara greppar hårdare och
hårdare ju mer fångsten kämpar emot.
Först när livet flytt och bytet stillnat lossar örnen greppet.The golden eagles most deadly weapon is not the beak but it's claws, which it forces down into it's prey with the help of tendons in it's strong feet. The claws are like it's feathers and beak made up of ceratin, a protein which also our hair and nails are made of.
The golden eagle possesses an almost unbelievable strength compared to it's size.
This I have seen for myself when doing close up shots from my hideout in the treetops.
I put meat on an extension of wood.
When the first golden eagle at full speed attacked the meat with it's claws, something happened that could be compared with an earthquake. The whole hideout swayed and vibrated when the golden eagle used the extension as a springboard to rip the meat loose.
You could easily imagine what a shock it would be for a prey to get penetrated by those claws that only grips harder the more it struggles.
It's not until life escapes the prey and it calms down that the eagle loosens it's grip.

söndag 6 juni 2010

Inom loppet av 20 minuter!/ Within the span of 20 minutes!

Senhöstens färger är fortfarande de som dominerar naturen.
När ett kraftigt snöfall yr in träffas den krokiga tallen av de
stora flingorna och ändrar karaktär.
Kungsörnen som rört sig fram och tillbaka i området är intresserad
av åtelmaterialet som är strategiskt placerat.
Kamera och objektiv är förinställda, örnen sveper förbi i bakgrunden.
Vinden ligger rätt, örnen fäller vingarna bakåt och stannar nästan upp
innan den sätter sina kraftiga klor på stammen.
The colors of late autumn are still dominating nature.
The crooked pine changes characteristics when it get`s hit by the big
snowflakes from an intensive snofall.
The golden eagle has been moving back and forth in the area, interested
in the strategically placed carrion. Camera and objektive are preset, the
eagle sweeps by in the background.
The wind is just right, the eagle pulls back it´s wings and stops almost
completely before striking down the powerful claws into the trunk.

onsdag 2 juni 2010

Vitbergstornet/Watchtower on the mountainpeak

Första besöket uppe på Vitberget inför sommaren gav mersmak!
Nätterna är ljusa och grönskan har exploderat.
First visit for the summer at Vitberget makes you want more!
The night is bright and the greenery has exploded.

Morkullan sträcker förbi tornet i skymningen
The woodcock is flying in the twilight,photographed from the watchtower.
onsdag 26 maj 2010

Bäversafari/Beaversafari

Några bilder från förra årets bäversafari i juli. När man färdas
med kanot är möjligheterna goda att komma bävern nära,
även älgen släpper en del på uppmärksamheten när man
glider fram på vattnet.

A few pictures from last years beaversafari during July. When you travel by canoe the possibility to get close to the beaver are good, even the moose loosens on the attention when you are gliding down the river.
Bävern har känt vittring , det varnande plasket kommer omedelbart

The beaver has picked up the scent, it immediately starts warning by splashing in the water.

onsdag 19 maj 2010

Våren accelererar/Early summer light


Sångsvanarna ligger nu på sina bon,
jag ser fram emot fotomöjligheter på hela svanfamiljen
framemot midsommar.

Whooper swan on its nest.
I´m looking forward to photograph the swan family
with young ones around midsummer.
Älgarna är nu i rörelse, särskilt under de allt ljusare nätterna.
Jag planerar att anlägga en viltåker under sommaren för att
öka möjligheterna för sensommar- och höstbilder på älg.

The mooses begins to move in the light early summer nights.
I make plans this summer for a field with plants wich attracts mooses
to increase the possibility of getting good pictures.

torsdag 13 maj 2010

Tjäderspel


Tjäderspelet är nu över.......Och en del bilder blev det!
Fler tuppar än vanligt på spelet denna säsong.

Capercaillie´s courtship ceremony is now over, there was more cook-battles than usually!