måndag 14 juni 2010

Kungsörnens dödliga vapen/ The golden eagle's deadly weapon


Kungsörnens dödliga vapen är inte näbben utan klorna, som
den trycker in in i bytet med hjälp av senor i de kraftiga
fötterna. Klorna är liksom fjädrarna och näbben uppbyggda av
keratin, ett protein som även våra hårstrån och naglar består av.
Örnen besitter en nästan otrolig styrka i förhållande till sin
Storlek.
Den har jag själv fått prov på vid närbildsfotografering från gömsle
uppe bland trädtopparna.
På en utbyggnad i form av träramp hade jag satt fast ett köttstycke.
Då den första kungsörnen i full fart attackerade lockbetet för att med
klorna slita bytet till sig uppstod något som i det närmaste kan liknas med
en jordbävning. Hela gömslet skakade och vajade när örnen använde
rampen som trampolin i sina målmedvetna försök att få loss köttet.
Man kan lätt tänka sig vilken chock som omedelbart drabbar ett
bytesdjur, utsatt för ett sådant våldsamt angrepp, genomborrat av
uppsättning vassa och starka klor som bara greppar hårdare och
hårdare ju mer fångsten kämpar emot.
Först när livet flytt och bytet stillnat lossar örnen greppet.The golden eagles most deadly weapon is not the beak but it's claws, which it forces down into it's prey with the help of tendons in it's strong feet. The claws are like it's feathers and beak made up of ceratin, a protein which also our hair and nails are made of.
The golden eagle possesses an almost unbelievable strength compared to it's size.
This I have seen for myself when doing close up shots from my hideout in the treetops.
I put meat on an extension of wood.
When the first golden eagle at full speed attacked the meat with it's claws, something happened that could be compared with an earthquake. The whole hideout swayed and vibrated when the golden eagle used the extension as a springboard to rip the meat loose.
You could easily imagine what a shock it would be for a prey to get penetrated by those claws that only grips harder the more it struggles.
It's not until life escapes the prey and it calms down that the eagle loosens it's grip.

söndag 6 juni 2010

Inom loppet av 20 minuter!/ Within the span of 20 minutes!

Senhöstens färger är fortfarande de som dominerar naturen.
När ett kraftigt snöfall yr in träffas den krokiga tallen av de
stora flingorna och ändrar karaktär.
Kungsörnen som rört sig fram och tillbaka i området är intresserad
av åtelmaterialet som är strategiskt placerat.
Kamera och objektiv är förinställda, örnen sveper förbi i bakgrunden.
Vinden ligger rätt, örnen fäller vingarna bakåt och stannar nästan upp
innan den sätter sina kraftiga klor på stammen.
The colors of late autumn are still dominating nature.
The crooked pine changes characteristics when it get`s hit by the big
snowflakes from an intensive snofall.
The golden eagle has been moving back and forth in the area, interested
in the strategically placed carrion. Camera and objektive are preset, the
eagle sweeps by in the background.
The wind is just right, the eagle pulls back it´s wings and stops almost
completely before striking down the powerful claws into the trunk.

onsdag 2 juni 2010

Vitbergstornet/Watchtower on the mountainpeak

Första besöket uppe på Vitberget inför sommaren gav mersmak!
Nätterna är ljusa och grönskan har exploderat.
First visit for the summer at Vitberget makes you want more!
The night is bright and the greenery has exploded.

Morkullan sträcker förbi tornet i skymningen
The woodcock is flying in the twilight,photographed from the watchtower.